TERMOTERAPIA CZĘŚĆ 2

Leczenie suchym ciepłem przeprowadzamy za pomocą termoforów, ogrzanego w specjalnie zbudowanych przyrządach powietrza oraz naświetlania lampami, wytwarzającymi dużo promieni ciepłych (np. SolIux, Spektrosol). Ta ostatnia metoda ma pewną wyższość nad metodą leczenia ogrzanym powietrzem, gdyż nie wywołuje potów, naświetlanie odbywa się bowiem nie w przyrządach zamkniętych, ale w warunkach umożliwiających regulowanie ciepłoty skóry' przez jej stopniowe oddawanie.

Naświetlanie lampą „Sollux“ odbywać się musi w ten sposób, aby promienie świetlne padały na obnażony brzuch pacjentki prostopadle, a więc z góry. Czas trwania naświetlania wynosi przeciętnie 15 minut, ale zależy – rzecz prosta – od odległości lampy od skóry. Zasadą dawkowania promieni świetlnych jest, aby ciepło przez nie wytwarzane grzało, ale nie parzyło. Lampa „Spektrosol“ ma nieco słabsze działanie. Stosowanie naświetlania tymi lampami daje dobre wyniki w przypadkach, kiedy chodzi przede wszystkim o usunięcie bólów.

Leczenie ciepłem stosowanym od strony pochwy, a więc działającym energiczniej na narządy miednicy małej ze względu na mniejszą odległość ich od źródła ciepła, daje wyniki jeszcze lepsze. Poza wyżej wspomnianymi przepłukiwaniami pochwy ciepłą wodą stosuje się odpowiednie przyrządy ogrzewane elektrycznością (opornice, żarówki).I

Zalecano nawet stosowanie sond wewnątrzmacicznych ogrzewanych elektrycznością w przypadkach zapalenia macicy, zwłaszcza na tle rzeżączki, i przypisywano temu sposobowi szybsze wyleczenie tych spraw chorobowych. Wypróbowano tę metodę z dodatnim wynikiem także W' przypadkach zatrzymania miesiączki. Ciepłota do 58°, uzyskiwana w ten sposób, nie wpływa szkodliwie na śluzówkę macicy, jeśli nagrzewanie trwa nie dłużej niż 10 minut.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>