Ustanie krwawienia

Ustanie krwawienia jest następstwem wytworzenia się prawidłowego krwio- biegu w śluzówce wskutek rozszerzenia się naczyń tętniczych w mięśniówce i od- rośnięciu ich zakończeń w śluzówce z kikutów pozostałych po oddzieleniu się rozgałęzień końcowych, które uległy martwicy. Gdy krwawienie ustanie w obrębie r w jajnikach i w śluzówce macicy i ścisłego związku krwawienia macicznego z tymi znamiennymi zmianami fizjologicznymi.

Ponieważ proces miesiączkowy powstaje tylko wtedy, gdy uwolnione z pęcherzyka Graafa i przesuwane ruchem rzęsek przez jajowód jajo nie zostaje zapłodnione, można przyjąć, że z punktu widzenia biologicznego miesiączka jest wynikiem bezowocnych czynności rozrodczych ustroju. Jest ona dowodem rozpadu przy gotowanej do ciąży śluzówki trzonu macicy.

Przyczyną jej są zmiany wsteczne w śluzówce macicy wskutek niewytwarzania się hormonów płciowych w jajniku. Prócz tego decydującego czynnika na wystąpienie miesiączki wpływają jeszcze i inne przyczyny związane ze złożonym układem mięśniowo – nerwowo – naczyniowym macicy.

Hormony płciowe jajnika, a pośrednio także i przysadki mózgowej, nie doprowadziłyby do typowych zmian w śluzówce macicy, gdyby nie miała ona zdolności odpowiadania na ich bodźce. Późniejszy brak pobudek hormonalnych z końcem okresu wydziclniczego wywołuje, jak już wspomniano, szybkie zmiany wsteczne w śluzówce, zarówno w jej gruczołach, jak i właściwym jej utkaniu. Zakończenia naczyń krwionośnych, które rozwinęły się wydatnie w czasie trwania cyklu miesięcznego, muszą także ulegać procesom wstecznym, gdyż wytwarza się brak proporcji między długością tych naczyń z licznymi skrętami a grubością śluzówki, co jeszcze bardziej się uwydatnia w miarę szybkiego postępu zmian wstecznych w śluzówce trzonu. Przebieg naczyń krwionośnych staje się jeszcze bardziej kręty, co powoduje zwolnienie krążenia w ich zakończeniach.

Zwolnienie to występuje już na kilka dni przed miesiączką, ale w ostatnich dwudziestu czterech godzinach ściany tętniczek najgłębszej warstwy śluzówki oraz mięśniówki ulegają skurczowi, najprawdopodobniej pod wpływem jakiejś swoistej substancji, która powstaje w samej macicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>