ZASTOSOWANIE LECZNICZE U MĘŻCZYZN

Gonadotropiny mają 3 główne zastosowania w leczeniu zaburzeń czynności gonad męskich: 1) leczenie substytucyjne przy hipogonadyzmie hi- pogonadotropowym, 2) leczenie oligozoospermii, 3) leczenie zaburzeń zstępowania jąder.

Najlepiej poznana została farmakodynamika działania HCG właśnie u mężczyzn. Podawanie HCG powoduje zwiększenie stężenia testosteronu i estrogenów. Przy odpowiednich dawkach HCG zwiększone stężenie testosteronu pojawia się w 24 h po podaniu i pozostaje takie w ciągu 4- 5 dni po przerwaniu podawania [52]. Ten efekt zależy od dwóch czynników: długiego okresu półtrwania w krążeniu (tn L = 30 h) po podaniu domięśniowym oraz prawdopodobnie długiego fos na poziomie komórkowym, dłuższego niż i0-5 w układzie krążenia. W ten sposób efekt biologiczny jest dłuższy niż czas eliminacji z krążenia [50],

Leczenie substytucyjne z zastosowaniem samego HCG. Podstawowym celem leczenia jest wywołanie dojrzewania płciowego rozumianego jako pojawienie się drugorzędowych cech płciowych oraz zdolności do współżycia płciowego. W wyniku tego leczenia ustępuje poczucie choroby u pacjenta, zwiększa się jego siła fizyczna i możliwości intelektualne, ułatwiona jest adaptacja społeczna.

Uzyskanie tej najszerzej pojętej poprawy klinicznej nie oznacza uzyskania płodności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>