Zatrucie bakteryjne pochocenia niepłożni

Proces martwiczy może być wywołany w macicy również przez zastosowanie żrących środków lekarskich (np. chlorku cynku, stężonego kwasu azotowego itp.) lub też przez sole radowe zastosowane w celach leczniczych.

Procesy gnilne zdarzają się niekiedy w przypadkach zakażenia bakteriami gnilnymi krwiaków pochwy, macicy, jajowodów oraz jamy brzusznej, w szczególności jamy Douglasa.

Odleżyny wywołane w pochwie przez nazbyt długo leżące w niej krążki ułatwiają wtargnięcie do tkanek bakterii gnilnych. Ze względu na odpływ wydzieliny przez pochwę, która stanowi kanał o dość szerokim świetle, do resorpcji produktów bakterii gnilnych dochodzi w stopniu nieznacznym i to tylko w warunkach niekorzystnych.

Postępowanie w przypadkach zatrucia bakteryjnego pochodzenia niepołożni- czego jest z natury rzeczy chirurgiczne. Usuwając przyczynę, która wywołuje proces gnilny, usuwamy zarazem jego następstwa.

– Zatrucie bakteryjne w przebiegu zakażenia połogowego saprofitami zdarza się o wiele częściej. Procesowi gnicia podlegają w tych warunkach resztki błon, łożyska oraz przyczepione do ścian macicy skrzepy krwi wespół z częściami błony śluzowej, które uległy martwicy. Schorzenie to określamy mianem „gnilnego połogowego zapalenia błony śluzowej macicy“. Badanie mikroskopowe wykazuje w takich przypadkach, że wnętrze macicy jest pokryte grubą warstwą wlóknika spoczywającego na częściach martwiczych błony śluzowej i zawierającego znaczne ilości bakterii. Pod tą warstwą leży wał utworzony z leukocytów. Mięśniówka macicy jest tylko rozpulchniona i obrzękła, nie zawiera jednak zarazków. Tłumaczy się to ochronnym działaniem leukocytarncgo wału, który nie dopuszcza do przenikania bakterii w głąb tkanek. Dzięki temu działaniu objawy sapremii są też zazwyczaj przemijające.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>