Zbyt słabe bóle

Zbyt słabe bóle, jak to wskazuje sama nazwa, są spowodowane niedostateczną czynnością mięśniówki macicy, wskutek czego skurcze są słabe, a przerwy międzybólowe wydłużone. Oczywiście towarzyszy temu i przewlekły poród, ciągnący się ponad przeciętne normy i trwa całe godziny, a nawet dni. Jeśli bóle już od rozpoczęcia porodu są słabe, wówczas mówimy o pierwotnie słabych bólach. Przyczyna tego zjawiska może tkwić w zmianach anatomicznych włókien mięsnych macicy jak i w zaburzeniach ich unerwienia. Zbyt silnemu rozciągnięciu i ścieńczeniu ściany mięsnej macicy towarzyszy prawie zawsze pierwotne osłabienie bólów, jak to ma miejsce w porodach z ciążą mnogą lub w wielowodziu. Dopiero po odpłynięciu wód płodowych, kiedy nastąpi lepsze zwinięcie mięśniówki macicy, bóle wy-datnie poprawiają się. Podobne zjawisko obserwujemy w przypadkach wrodzonej słabej mięśniówki macicy jak i po uprzednio przebytych sprawach zapalnych mięśnia, czy też śluzówki.

Klinicznie spostrzegamy kilka odmiennych typów pierwotnie słabych bólów: a) od początku porodu krótkie, słabe bóle, często występujące, bo w odstępach 1 do 3 minut, boleśnie odczuwane przez rodzącą, bez widocznego wpływu na rozwieranie ujścia. Robi to wrażenie, że są one dalszym ciągiem bólów przepowiadających, b) Bóle słabe, boleśnie odczuwane, szczególnie w krzyżu. Zazwyczaj ma to miejsce wobec silnego napięcia pęcherza płodowego, jako wyniku, połączenia wód poprzedzających z następującymi, lub też w wielowodziu. c) Nieregularne, w nierównych odstępach czasu występujące bóle, już po odpłynięciu wód płodowych. Przypuszczamy, że przyczyną ich jest zbyt słabe drażnienie ośrodków nerwowych, znajdujących się w ścianie macicy, przez część przodującą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>