CIĄŻA I PORÓD

Ciąża, a zwłaszcza poród odgrywają dużą rolę w patogenezie schorzeń kobiecych części rodnych, powodują one bowiem w obrębie nich zmiany, które usposabiają do powstawania pewnych cierpień ginekologicznych.

Szczególnie duże znaczenie należy przypisać wielokrotnym i powtarzającym się w krótkich odstępach czasu urazom porodowym, które wiodą do osłabienia układu powięziowo-mięśniowo-więzadlowego, utrzymującego macicę w prawidłowym położeniu. O znaczeniu osłabienia tego układu dla powstawania zmian w położeniu macicy oraz dla obniżenia i wypadania pochwy wspominamy w osobnym rozdziale. Ale nie tylko te kalectwa, lecz i towarzyszące im niekiedy powikłania mogą być przyczyną występowania pewnych obrazów klinicznych, świadczących o upośledzeniu czynności płciowych kobiety.

Już samo poszerzenie pochwy i sromu podczas porodu sprawia, że przez pewien czas szpara sromowa zieje i że dolne odcinki obu ścian pochwy widoczne są w jej przedsionku na przestrzeni kilku centymetrów. Dzięki jędrności ścian pochwy ' przychodzi niebawem do jej zwężenia, jeśli jednak uraz porodowy stał się powodem uszkodzenia mięśni krocza lub dna miednicy, wejście do pochwy pozostaje poszerzone i otwiera dostęp dla bakterii, które przenikając z zewrątrz do światła przewodu płciowego mogą łatwo wywołać procesy zapalne w dolnych jego odcinkach (kolpitis, endometritis). Procesy takie mogą powstać już w połogu, a jeśli przyjdzie do przeniesienia zakażenia na przydatki macicy, na omacicze i przymacicze, staje się ono powodem ciężkich schorzeń. Na podłożu zakaźnym powstają również w połogu zakrzepowe zapalenia żył. Uraz porodowy może być także przyczyną zaburzeń w oddawaniu moczu lub stolca w następstwie uszkodzenia zwieracza odbytu lub pęcherza moczowego, a niekiedy nawet powstawania przetok pochwowo-pęcherzowych i pęcherzowo-szyjkowych.

Osłabienie aparatu powięziowo-mięśniowo-więzadłowego i powstałe w jego następstwie w sprzyjających warunkach zmiany położenia części rodnych (macicy, pochwy) stają się przyczyną występowania szeregu objawów chorobowych, jak obfite krwawienia miesięczne i upławy, pozostające w związku z zastojem krwi w obrębie macicy, uczucie ciążenia ku dołowi, bóle w krzyżu itd. Wypadanie macicy i pochwy wieść może do tworzenia się owrzodzeń (ulcera decubitalia), które powodują występowanie upławów i stać się mogą również wrotami zakażenia. Samo wypadanie macicy i pochwy wpływa niekorzystnie na samopoczucie chorej i utrudnia, a nawet uniemożliwia jej pracę zawodową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>