Daily Archives 16 lutego 2015

Wyznaczniki sytuacji działania – czynu

Przechodząc od omawiania regulacji normatywnej do omówienia działań, warto raz jeszcze przypomnieć, że dla zachowań seksualnych człowieka normy (nawyk, zwyczaj, obyczaje, reguły prawne i moralne) stanowią podstawową determinantę, ze względu na swoje społeczne źródło22. Ta społeczna determinacja towarzyszy jednak i innym elementom ludzkich zachowań związanych z seksem, i to zarówno w fazie motywacji, jak i w fazie wykonawstwa, czy też ukształtowanej postawy, wtórnie wpły-

Read More

Pośrednie miejsce między drobnoustrojami gnilnymi

Pośrednie miejsce między drobnoustrojami gnilnymi a ropotwór- czymi zajmują prątki okrężnicy, tężca, i laseczki błonicy. Jakkolwiek są to już zakażenia połogowe, to jednak objawy, jakie one powodują, są zbliżone do zatruć połogowych, gdyż drobnoustroje usa- dawiają się głównie na powierzchni ran. Prątek okrężnicy dzięki są-siedztwu okrężnicy z narządem rodnym najczęściej usadawia się na ranie krocza, W tych przypadkach nie osiągamy wyników leczniczych, stosując miejscowo środki antyseptyczne. Dopiero ziarnina, stopniowo usuwająca nalot, powoduje spadek gorączki i wyleczenie. Znacznie gorzej przedstawia się sprawa, jeśli na ranach pochwy lub macicy usadowi się pałeczka okrężnicy lecz najczęściej i w tych przypadkach wał ochronny powstrzymuje rozszerzenie się zakażenia i chora zdro-wieje. Pałeczka tężca dostaje się do narządu rodnego z pyłem nawożonej ziemi lub z rąk lekarza czy położnej, uprzednio pracujących w ogrodzie, może też być przeniesiona od innych chorych. Objawy lężca występują między 7 a 20 dniem połogu, i nawet pomimo1 stosowania swoistej surowicy, kończą się w 70% zejściem śmiertelnym. Leczenie operacyjne polegające na całkowitym usunięciu macicy również nie daje żadnych wyników.

Read More

Jajnik

W okresie dojrzałości płciowej, okresowo, mniej więcej co 28 dni dochodzi do dojrzewania mieszka jajnikowego. Wytwarza się płyn mieszkowy, który rozsuwa komórki i tworzy jamę mieszka. Część komórek otaczających komórkę jajową tworzy wzgórek jajonośny wpuklający się do pęcherzyka odsunięte od jaj komórki tworzą warstwę ziarnistą. Dojrzały mieszek (pęcherzyk Graafa) ma do 2 cm średnicy i leży tuż pod powierzchnią jajnika. W owym czasie rośnie i dojrzewa jajo, które osiąga wielkość 110-140 [im, Z oogonii wytwarza się oocyt I rzędu, który w przeddzień pęknięcia mieszka jajnikowego dzieli się nierównomiernie, wskutek czego powstaje oocyt II rzędu posiadający 23 chromosomy. Po pęknięciu mieszka jajnikowego (jajeczkowanie) oocyt II rzędu przedostaje się do jamy otrzewnej, a stąd do jajowodu.

Read More