Carcinoma cervicis

Nabłonek szyjki macicznej cechuje bowiem wybitna skłonność do przeobrażenia (metaplasia), co odnosi się nie tylko do komórek nowotworowych, lecz także do komórek w okresie przed wystąpieniem raka (stadium praecancerosum). Należy przyjąć, że carcinoma cervicis powstaje wskutek naruszenia równowagi nabłonkowej na pograniczu nabłonka walcowatego kanału szyjki oraz nabłonka wielowarstwowego płaskiego części pochwowej i że istotną przyczyną jego rozwoju jest ta właśnie zmiana nabłonka – właściwego dla danej części szyjki – na nietypowy. Z tego względu jest też nieraz trudne do stwierdzenia badaniem makroskopowym i mikroskopowym, czy punktem wyjścia nowotworu był nabłonek płaski, czy też walcowaty. Jest bowiem rzeczą od dawna wiadomą, że np. w przypadkach nieżytu szyjki z wywinięciem warg części pochwowej po pęknięciu (lub bez niego) nabłonek walcowaty może nabierać cech nabłonka płaskiego. W podobny sposób rak płaskokomórkowy może powstać zarówno z nabłonka walcowatego kanału szyjki, jak i z nabłonka płaskiego części pochwowej.

Tę „nietypowość“ nabłonka szyjki macicznej można niekiedy wykazać badaniem kolposkopowym (niewidoczne dla nie uzbrojonego oka pola łuszczycy wokół ujścia zewnętrznego) lub za pomocą pewnych prób pomocniczych (próba Schillera). Stwierdzenie jej tymi sposobami nakazuje dokładne badanie histologiczne tych części utkania, które może wykazać istnienie raka.,

W większości przypadków rak szyjki macicznej utworzony jest z płaskich komórek nabłonkowych, które wykazują wszelkie przejścia do postaci niezrogowaciałych. Kankroidy należą do rzadkości (około 5%). f istas

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>