DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LBA

Wszystkie LBA w mniejszym lub większym stopniu obciążone są działaniami nie zamierzonymi, określanymi jako działania niepożądane. Mogą to być nieswoiste objawy niepożądane, jak wymioty, nudności, parestezje, które występują również po podawaniu wielu innych leków, oraz swoiste objawy niepożądane, integralnie związane z mechanizmem farmakologicznego działania, np. niewydolność mięśnia sercowego, rzadkoskurcz, hipotonia i duszność bronchospastyczna.

Stephen [949] już w pierwszych latach klinicznego stosowania LBA przeprowadził analizę częstości występowania objawów niepożądanych u 2000 chorych leczonych propranololem.

Z zestawienia przedstawionego w tab. 5 wynika, że objawy niepożądane związane z farmakologicznym działaniem propranololu podawanego doustnie występują względnie rzadko i są przejściowe. Rzadko występujące po stosowaniu LBA odchylenia od norm biochemicznych, np. zwiększenie stężenia we krwi, zwiększenie aktywności alkalicznej fosfatazy, a także leukocytozy znikają po przerwaniu podawania leku.

Oksprenolol (Trasicor), podobnie jak inne fl-adrenolityki, może doprowadzić do rzadkoskurczu, zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, np. utraty łaknienia, niekiedy nudności. Ponadto w przebiegu leczenia tym lekiem występują niekiedy zawroty głowy, uczucie zmęczenia, alergiczne odczyny skóry. Kardiodepresyjne działanie tego związku ujawnia się wyłącznie u chorych z utajoną niewydolnością krążenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>