Inhibitor syntezy steroidów nadnerczowych

Innym lekiem z tej grupy o nieco odmiennej budowie chemicznej jest megestTol (Megace). Najczęściej stosuje się 4 razy 40 mg, tj. 160 mg/24 h doustnie (p.o.) [12],

Inhibitor syntezy steroidów nadnerczowych – aminoglutetimid, Ami- noglutetimid hamuje syntezę hormonów steroidowych w korze nadnerczy. W efekcie dochodzi do zmniejszenia stężenia wszystkich rodzajów steroidów nadnerczowych: mineralokortykosteroidów, glikokortykoste- roidów i hormonów płciowych. Aminoglutetimid działa również hamująco na reakcję aromatyzacji androstendionu do estronu, zachodzącą w tkance tłuszczowej, wątrobie i samym nowotworze. Po podaniu aminoglutetimi- du, wskutek zmniejszenia stężenia hormonów kory nadnerczy dochodzi przez sprzężenie zwrotne do wzmożonego wydzielania kortykotropiny. Zwiększone stężenie kortykotropiny powoduje „przełamanie” bloku syntezy wywołanego aminoglutetimidem. W celu uniknięcia tego zjawiska oraz dla substytucji łącznie z aminoglutetimidem należy podawać hydro- kortyzon. W czasie leczenia aminoglutetimidem dochodzi do przyspieszenia jego metabolizmu, z tego powodu lek podaje się w zwiększonych dawkach dziennych do pełnej dawki 1 g/24 h. Schemat podawania amino- glutetimidu przedstawiono w tab. 46,

U kobiet po okresie przekwitania leczonych aminoglutetimidem stężenia estrogenów w surowicy są identyczne jak u kobiet po adrenalektomii. U kobiet miesiączkujących obserwuje się jedynie nieznaczne zmniejszenie stężenia estrogenów. Skuteczność leczenia aminoglutetimidem chorych na zaawansowanego raka sutka jest podobna do efektów osiąganych za pomocą adrenalektomii. Po odstawieniu leku stężenia hormonów w surowicy wracają do normy w ciągu kilkudziesięciu godzin [50, 51, 56, 57],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>