Ksyphosis adolescentium

Ksyphosis adolescentium — choroba Scheuermanna. U mło-dych dziewcząt około 12—13 roku życia, a u chłopców nieco starszych,

– 15—16-letnich, a więc w okresie szybkiego rośnięcia, rzadko wcześniej, stwierdza się zwiększenie wygięcia piersiowego kręgosłupa w środkowej lub dolnej jego części ku tyłowi z wyrównawczo pogłębioną lordozą lędźwiową i szyjną. Stwierdzenie może być przypadkowe kiedy indziej objawy bólowe w plecach występują p-o większym wysiłku i są przyczyną wszczęcia badań dziecka. Bóle często są uważane za bóle wzrostowe lub budzą podejrzenie istnienia procesu swoistego. Wygięciu towarzyszy sztywność zajętego odcinka kręgosłupa piersiowego. Sztywność ta jest cechą charakterystyczną i nie spotykaną w zwykłej kifozie związanej ze złą postawą. Częste są stany zapalne dróg oddechowych, mające swą przyczynę w utrudnionej wentylacji płuc wskutek ograniczenia ruchów żeber. Badanie radiologiczne ujawnia charakterystyczne dla martwic aseptycznych zmiany w kostnieniu nasad. Nasady trzonów wpierw zagęszczone, później są rozkawałkowane, szczególnie w przednich częściach. Trzony przybierają kształt klinowy na skutek działania ciężaru ciała. Jeśli się nie stosuje leczenia, zmiany kształtów kręgów, a tym samym i kręgosłupa, ustalają się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>