LECZENIE GUZÓW JAJNIKA

Leczenie wszystkich guzów jajnikowych jest tylko chirurgiczne. Tłumaczy się to nie tylko niemożliwością odióżnienia nowotworów łagodnych od złośliwych na podstawie cech klinicznych, lecz również częstością, z jaką guzy te ulegają najrozmaitszym powikłaniom. Wyjątek stanowią tylko torbiele luteir.owe w ciąży powikłanej zaśnladcm groniastym, gdyż twory te w wielu przypadkach znikają po jego urodzeniu się albo usunięciu.'

Jeśli rozpoznanie jest wątpliwe i nie można powiedzieć z celą star owe: ością, czy mamy do czynienia z guzem jajnikowym, czy też rp. z podturowiczym mięśniakiem macicy, rależy zawsze brać pod uwagę przypuszczalne istnienie nowotworu jajnika i wykonać zabieg operacyjny.

Operacja powinna być wykonana jak najprędzej. Wobec istniejącej zawsze możliwości złośliwego guza strata każdego dnia może mieć wpływ na trwale wyleczenie tej sprawy nowotworowej. Co więcej, zwlekanie z operacją w razie powstania powikłań przyczyr.ia się tylko do pogorszenia stanu chorobowego (np. przy skręcie szypuly guza). Gorączka towarzysząca powikłaniom nie stanowi – w przeciwieństwie do innych przypadków podniesienia się ciepłoty ciała – przeciwwskazania do zabiegu, ale przemawia za jak najszybszym jego wykonaniem.

Usunięcie guza jajnikowego (exstirpatio tumoris ovarii) jest najbardziej celowym zabiegiem chirurgicznym stosuje się go w tych przypadkach także u dziewczynek oraz u kobiet w podeszłym wieku. Zabieg ten nawet u kobiet ciężarnych nie jest poważniejszym niż u nie będących w ciąży, jakkolwiek w pierwszym przypadku trzeba się liczyć zawsze z możliwością przerwania ciąży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>