Nadmierne pochylenie miednicy

Nadmierne pochylenie miednicy wywołuje wyrównawcze zwiększenie lordozy lędźwiowej i kifozy piersiowej. Jeśli do tego dołączy się opuszczenie łopatek i podanie ich do przodu wskutek osłabienia mięśni szyjnych i grzbietowych, umocowujących łopatkę, to mamy obraz okrągłych pleców.

Zmniejszenie się pochylenia miednicy, odwrotnie, daje zmniejszenie się normalnych wygięć kręgosłupa — plecy płaskie.

Nierzadko zła postawa jest przyczyną powstawania bocznych skrzywień kręgosłupa. Różnią się one od skrzywień idiopatycznych tym, że kręgi nie wykazują odchyleń w budowie, nie ma skręcenia kręgów, niema garbu żebrowego, krzywizny wygięć są łagodne bez ostrych zagięć. Skrzywienia te mają rokowania dobre. Ćwiczenia wyrównawcze usuwają je szybko.

Przyczyny pojawienia się wadliwej postawy. Po-gorszenie postawy dziecka zauważa się zwykle w okresach przyspieszonego wzrostu. Wydłużona kość i mięsień muszą szybko przystosować się do nowych warunków. Postawę psuje również pogorszenie się stanu ogólnego dziecka wskutek niedożywienia lub przebycia chorób wyniszczających, np. zakaźnych, osłabiających napięcie mięśniowe, dalej brak odpowiednich bodźców jako wynik psychicznego niezrównoważenia — dziecko neurosteniczne, lękliwe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>