Przebicia macicy

Ponieważ z natury rzeczy przebicia macicy łatwiej dokonać narzędziem o niewielkiej średnicy, ograniczenie używania ich podczas wyłyżeczkowania jest ze wszech miar wskazane. Odnosi się to przede wszystkim do zgłębników macicznych i łyżeczek małego kalibru, Rozszerzadłami Hegara należy posługiwać się bardzo ostrożnie i nie wprowadzać ich daleko poza ujście wewnętrzne. Go więcej, należy unikać chwytania na ślepo części jaja płodowego kleszczykami. Przepłukiwanie wnętrza macicy po zabiegu jest rzeczą najzupełniej zbyteczną. W przypadkach stwierdzenia spraw chorobowych, które usposabiają do przebicia macicy, ostrożność podczas wyłyżeczkowania lub rozszerzania szyjki jest tym bardziej wskazana. Dlatego też przystępując do tego rodzaju zabiegów należy sobie w pełni uświadomić stosunki anatomiczne w obrębie miednicy małej i wiedzieć, jak leży i jak jest duża macica. Silne ściągnięcie szyjki macicy ku dołowi jest rzeczą konieczną, gdyż doprowadza zwykle do wyrównania zgięcia trzonu wobec niej w okolicy ujścia wewnętrznego i ułatwia sam zabieg wyłyżeczkowania lub rozszerzenia kanału szyjki. Udostępnienie sobie pola operacyjnego przez należyte rozszerzenie szyjki macicy i wystrzeganie się brutalności w posługiwaniu się podczas zabiegu narzędziami przyczynia się z pewnością do uniknięcia okaleczeń ścian macicy.

Niezależnie od przebicia zupełnego ściany macicy trafiają się czasem okaleczenia, które polegają na wyżłobieniu w mięśniówce tego narządu rany nie mającej połączenia ani z jamą otrzewnową, ani z przymaciczem. Okaleczenia tego rodzaju mogą powodować jednak czasem silne krwawienie podczas zabiegu i stać się powodem przewlekłych zmian zapalnych po nim.

Zbyt energiczne i zbyt „gruntowne“ skrobanie macicy może niekiedy być powodem usunięcia nie tylko błony śluzowej, ale i powierzchownych warstw mięś- niówki na większej czy mniejszej przestrzeni. Ponieważ odtworzenie śluzówki jest w takich miejscach niemożliwe, następuje zarośnięcie światła macicy drogą ziami- nowania. Jest rzeczą zrozumiałą, że zupełne zrośnięcie światła macicy doprowadza do braku miesiączki mimo zachowanej i prawidłowej czynności jajników. Częściowe zarośnięcie powoduje rozmaite dolegliwości podczas miesiączki (przede wszystkim bóle).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>