Ropniak macicy

Nowotwór szerzy się również drogą naczyń chłonnych, ale proces ten odbywa się znacznie powolniej niż w przebiegu raka szyjki macicy. Naczynia chłonne, zaopatrujące trzon macicy, łączą się częściowo za pośrednictwem więzadla obłego z węzłami chłonnymi pachwinowymi, częściowo zaś z węzłami lędźwiowymi, położonymi wzdłuż tętnicy głównej, do których zdążają w górnym odcinku więzadla i szerokiego obok jajowodów i jajników, a potem razem z naczyniami krwionośnymi jajnika. Węzły te w pierwszych okresach choroby z reguły nie są zajęte i dopiero znacznie później można w nich stwierdzić przerzuty. W okresie końcowym raka trzonu zdarzają się jednak, jak i w raku szyjki, przerzuty odLgłe, najczęściej w wątrobie, w sieci, w nadnerczach, w płucach, w kościach, a nawet w skórze.

Niezbyt rzadko przerzuca się rak trzonu do jajników, wyjątkowo natomiast do jajowodów. Gdy rozwój raka trzonu jest już w całej pełni, jego cząstki opadające siłą ciężkości w świetle przeżartych naczyń limLtycznych mogą ulec przeszczepieniu w śluzówkę pochwy lub sromu, podobnie jak rak szyjki macicy. Ropr.iak macicy (pyome- tra) jest powikłaniem, które w przebiegu raka trzonu zdarza się stosunkowo często, zwłaszcza w późniejszych jego okresach. Do nagromadzenia się krwi w jamie macicy (haematometra) dochodzi natomiast wyjątkowo.

– 1. Okres wczesny. Jakkolwiek objawy kliniczne raka trzonu bardzo przypominają objawy raka szyjki macicy, występują one później i są mr.iej uderzające. Wprawdzie i w raku trzonu dochodzi do martwicy i rozpadu tkanki, ale rozpad ten zrazu nie ma większych rozmiarów, gdyż wnętrze macicy jest jałowe, a wtargnięcie do niego bakterii bardziej utrudź.ione. Dlatego też i odchody spowodowane rozwojem tego nowotworu nie mają we wczesnych okresach tak przykrej woni, jak w przebiegu raka szyjki macicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>