SCHORZENIA WYWOŁANE URAZEM TRZONU MACICY

Pominąwszy pęknięcia trzonu macicy w przebiegu nieprawidłowych porodów oraz okaleczenia będące następstwem nieodpowiedniego postępowania w czasie pewnych zabiegów położniczych – przebicia ściany macicy mogą się niekiedy przytrafiać podczas wyłyżeczkowania (excochleatio uteri) lub rozszerzenia szyjki macicy (dilatatio cewicis), szczególnie łatwo, jeśli macica jest mała, a trzon jej silnie zgięty wobec szyjki (retrofleńo, hyperantefiexio)t a także jeśli ściana narządu jest rozmiękła i roz- pulchniona wskutek stanu zapalnego lub rozwijającego się nowotworu złośliwego.

Jakkolwiek w większości przypadków lekarz wykonujący zabieg zdaje sobie sprawę z przebicia macicy na podstawie swego osobistego odczucia, nie jest to z pewnością regułą.

Objawem przemawiającym za przebiciem macicy jest przede wszystkim nagle ustąpienie oporu stawianego narzędziu, a co za tym idzie, możność wprowadzenia go zbyt głęboko w stosunku do wielkości macicy. Narzędzie, które przebiło macicę, jest wyczuwalne bezpośrednio pod powłokami brzusznymi i to raczej z boku od linii środkowej. Czasami jednak wobec specjalnych warunków anatomicznych można przyjąć, że nastąpiło przebicie macicy, podczas gdy tak nic jest. Dlatego należy wziąć pod uwagę i ogólne zachowanie się chorej.

Objawy krwotoku wewnętrznego, a więc zapad, przyspieszone i słabo napięte tętno przemawiają za przebiciem. Niekiedy daje się stwierdzić bardzo prędko krwiak między blaszkami więzu szerokiego w postaci bolesnego guza. Krew może się gromadzić jednak również i w zatoce Douglasa, a także wypływać obficie na zewnątrz.

Przekonywającym dowodem, że ściana macicy została przebita, jest, rzecz prosta, wydostanie się przez kanał przebicia sieci lub jelita.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>