Syntetyczne aminy sympatomimetyczne

Objawy niepożądane w wyniku stosowania noreplnefryny są związane z upośledzeniem przepływu obwodowego, najwyraźniejszym w obrąbie skóry, mięśni szkieletowych i narządów jamy brzusznej. Skurcz naczyń nerkowych powoduje zmniejszenie przesączania i oiigurię. Większe dawki norepinefryny mogą wywoływać bóle dławicowe i zaburzenia rytmu serca. Dłuższe podawanie leku prowadzi do hipowolemii z powodu skurczu naczyń zawłosowatych. Wreszcie wśród działań niepożądanych norepinefryny należy wymienić krwotoki, zależne częściowo od wzrostu ciśnienia tętniczego, częściowo zaś od zaburzeń w krzepnięciu, a także nadżerki i owrzodzenia z powodu zaburzeń ukrwienia błon śluzowych.

Syntetyczne aminy sympatomimetyczne jak fenylefryna i metoksamina nie są obecnie stosowane w leczeniu wstrząsu, podobnie jak metaranu- nol i mefentermina, które bywają niekiedy wykorzystywane w zwalczaniu hipotonii ortostatycznej lub podczas zabiegów operacyjnych. Dodatni wpływ inotropowy leków a-adrenergicznych jest inny jakościowo niż pobudzających receptory p i wiąże się raczej z przedłużeniem, a nie skróceniem okresu skurczu, bez tzw, efektu rozluźniającego. Z fizjologicznego punktu widzenia wpływ inotropowy leków a-adrenergicznych może być istotny przy zmniejszonym pobudzaniu receptorów (ł, np. w hipo- tyreozie, hipotermii i przy bradykardii. Preparaty z tej grupy znajdują zastosowanie w miejscowym leczeniu obkurczającym naczynia błon śluzowych lub w drobnych krwawieniach, głównie w otolaryngologii, okulistyce czy stomatologii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>