Vertebra plana

Leczenie polega na odciążaniu schorzałych kręgów przez ułożenie chorego w łóżku gipsowym na okres 6 do 12 miesięcy przy równoczesnym leczeniu usprawniającym. Jeszcze dłuższy czas po ustąpieniu bólów i wyprostowaniu się kręgosłupa oraz cofnięciu się zmian radiologicznych zastosowanie łóżeczka gipsowego na noc jest konieczne, by zabezpieczyć uzyskaną poprawę.

Vertebra plana Calvé. U dzieci zdarza się zniekształcenie wskutek martwicy aseptycznej pojedynczego kręgu, polegające na spłaszczeniu i zagęszczeniu trzonu.

Objawy kliniczne — ból w plecach, lekka kifoza, brak apetytu, ubytek wagi nasuwają zwykle myśl o gruźlicy kręgosłupa. Ujemne odczyny tuberkulinowe oraz radiogram wyjaśniają sprawę. W radiogramie stwierdza się wąski, nieraz do 1 mm szerokości, cień trzonu z zagęszczonymi liniami nasadowymi (ryc. 122) i z poszerzeniem przylegających przestrzeni międzykręgowych. Nie ma ubytków kostnych ani Topni opadowych. Proces zwężenia się trzonu trwa zwykle kilka mie-sięcy, jego odbudowa nieraz kilka lat.

Leczenie musi zapewnić odciążenie chorego kręgu aż do zupełnej regeneracji, do czego służy łóżeczko gipsowe, a później reklinacyjny gorset ortopedyczny.

Osteochondritis dissecans. U młodzieży po 12 roku życia, częściej u chłopców, spostrzec można na powierzchni stawowej kolana lub łokcia drobne zaokrąglone oddzielanie się chrząstki stawowej wraz z leżącą pod nią warstwą kostną. Jeśli dochodzi do zupełnego oddzielania się i wysunięcia chrząstki z łożyska, ciało wolne, tzw. myszka stawowa, może blokować staw. Zwykle wtedy dopiero poszukuje się pomocy lekarskiej. Objawy poprzedzające zablokowanie •— lekki ból, pewne osłabienie kończyny dotkniętej — przeważnie uchodzą uwadze. Przyczyną wystąpienia schorzenia bywa uraz lub zaburzenia miejscowe krążenia, prowadzące do miejscowej martwicy. Oddzielone wolne cząstki należy usunąć operacyjnie, jeżeli blokują staw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>