ZAROŚNIĘCIE PRZEWODU PŁCIOWEGO

Zamknięcie przewodu płciowego nie zawsze jest następstwem wady rozwojowej, ale bywa czasami wyrazem przejścia przez kobietę pewnych spraw chorobowych tej okolicy. Omawianie jego w rozdziale o wadach rozwojowych żeńskich narządów rodnych wewnętrznych jest usprawiedliwione, gdyż objawy kliniczne tego cierpienia – bez względu na ich etiologię – są takie same i wymagają takich samych sposobów leczenia.

Zamknięcie kanału rodnego bywa zwykle umiejscowione w pochwie i macicy. Wady tego rodzaju w jajowodach należą do wyjątkowych i dotyczą przeważnie odcinków tuż przy macicy.

Zarośnięcie kanału rodnego w pochwie (atresia vaginalis) może mieć trojaką postać: albo mamy do czynienia z zupełnym brakiem jej światła -pochwa jest wówczas litym lącznotkankowym tworem mniejszych lub większych rozmiarów albo zarośnięcie dotyczy tylko pewnego odcinka pochwy, podczas gdy reszta jej jest zupełnie prawidłowa albo też w obrębie pochwy znajduje się poprzeczna przegroda łącząca obie ściany narządu i mająca jakieś otwory lub nie. Srom, macica oraz jajowody mogą być we wszystkich tych przypadkach prawidłowo rozwinięte. Niekiedy jednak w macicy stwierdza się takie zaburzenia rozwojowe, jak rozdwojenie macicy, macicę szczątkową itp.

Zamknięcie przewodu płciowego w sromie zdarza się również często. Polega ono na zrośnięciu się z sobą warg sromowych mniejszych i ku tyłowi położonego odcinka warg sromowych większych albo też samych tylko warg sromowych małych, Jeżeli wejście do pochwy zamyka tylko cienka błona w obrębie błony dziewiczej łub tuż poza nią (atresia hymenalis aut atresia suprahymenalis), usunięcie tej wady nic jest trudne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>