Daily Archives 1 lutego 2015

Zatrucia nałogowe

Zatrucia nałogowe są z natury rzeczy zatruciami przewlekłymi, które powstają wskutek wielokrotnego, a nawet systematycznego pobierania środków podniecających lub oszałamiających w dawkach pierwotnie niewielkich, lecz rosnących stopniowo w miarę przyzwyczajania się do nich. Wrażliwość na te trucizny jest u rozmaitych kobiet różna, a i wpływ ich na narządy płciowe nie da się ująć w ramy ogólnego schematu. Odsetek zatruć przewlekłych tego typu zależny jest w pewnej mierze od kraju i środowiska, ze względu na regionalne warunki ułatwiające lub utrudniające otrzymanie i pobieranie trucizn.

Read More

Cykliczne tyłoprzemieszczenia jądra miażdżystego i zmiany jego umiejscowienia

Zablokowaniu takiemu z reguły towarzyszy atak ostrych bólów krzyża. Jeśli na skutek obkurczenia się lub zastosowania wyciągu fragment ten cofnie się z powrotem do pierścienia, ustąpienie dolegliwości będzie równie piorunujące jak ich wystąpienie. Oczywiście w przypadku całkowitego przemieszczenia się takiego fragmentu do

Read More

Budowa anatomiczna tkanki miedniczej

Masy tej tkanki (wraz z dźwigać za mi odbytu) stanowią u kobiety elastyczne zamknięcie jamy brzusznej od dołu. Mają one jednak również, jak wspomniano, wielkie znaczenie dla utrzymania narządów jamy miedniczej w prawidłowym położeniu, w prawidłowym stanie i w fizjologicznej ruchomości, dzięki swej budowie i bardzo rozwiniętej sieci naczyń krwionośnych i Iim- fatycznych. Utożsamienie pojęć przymacicza i tkanki łącznej miedniczej i uważanie ich za całość stało się koniecznością wobec wielokrotnie poczynionych spostrzeżeń, że procesy zapalne, rozpoczynające się w niej w bezpośrednim sąsiedztwie macicy, mogą przenosić się w miejsca dosyć odlegle od pierwotnego źródła choroby.

Read More

Występowanie popędu płciowego

Również i u niższych ssaków występowanie popędu płciowego wydaje się nie być ograniczone jedynie do estrusu. Badając u szczurzyc będących w stanie estrusu lub anestrusu (Beck, 1974), instrumentalne od- ruchy warunkowe, wzmacniane w poszczególnych doświadczeniach kontaktem z samcem lub samicą, uzyskano występowanie odruchu we wszystkich czterech sytuacjach doświadczalnych. Wyniki doświadczeń pozwoliły wysunąć przypuszczenia, że instrumentalny odruch wzmacniany kontaktem z samcem u samic szczurów w warunkach anestrusu opiera się na różnych popędach, między innymi poznawczym, agresywnym i seksualnym. Rolę wzmocnienia dla popędu seksualnego może pełnić w tej sytuacji drażnienie okolic refleksogennych dla lordozy.

Read More