CHOROBY POLEKOWE GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH CZĘŚĆ 2

Z tego powodu należy bardzo wnikliwie rozważyć kryteria do stosowania androgenów i steroidów anabolizujących, zwłaszcza u dzieci, dziewcząt w wieku pokwitania i kobiet zawodowo posługujących się głosem.

Estrogeny stosowane u mężczyzn również mogą wpływać na głos, dając jego osłabienie i pojawienie się wyższych częstotliwości. Wystąpienie tych zaburzeń jest wskazaniem do odstawienia leku.

Na podstawie dotychczasowych obserwacji wydaje się, że progesteron nie daje objawów niepożądanych ze strony krtani.

Suchość błony śluzowej krtani, będąca objawem niepożądanym stosowania leków cholinolitycznych, może być również przyczyną dolegliwości ze strony krtani i przejściowych zaburzeń głosu. Również niektóre leki psychotropowe i leki obniżające napięcie mięśni szkieletowych (np. diazepam, pochodne fenotiazyny i inne) mogą powodować zmiany głosu określane jako dysfonia hipokinetyczna.

W krtani mogą być zlokalizowane gwałtownie przebiegające polekowe reakcje uczuleniowe, które dość często doprowadzają do obrzęku krtani, znacznego zwężenia szpary głośni i duszności. Szybkie podanie leków przeciwhistaminowych i hormonów kory nadnerczy chroni zwykle chorego przed wykonaniem tracheotomii.

Podsumowanie. Spośród leków ototoksycznych, powodujących uszkodzenie ucha wewnętrznego, należy wymienić przede wszystkim antybiotyki z grupy aminoglikozydów i polimiksyn, salicylany, furosemid i kwas etakrynowy, chininę i progestageny. Istnieje wiele czynników, które mogą nasilać ototoksyczny wpływ leków i pozwalają wyróżnić grupy osób o zwiększonym ryzyku uszkodzenia narządu słuchu i układu równowagi. Natomiast do chwili obecnej nie jest znana próba kliniczna, która pozwoliłaby przewidzieć nadwrażliwość chorego na ototoksyczne działanie leku. tek do ssania) szybko prowadzi do ustąpienia zmian zależnych od nadka- żenia drożdżakami [19].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>