Category Życie

Boczne skrzywienie kręgosłupa

Boczne skrzywienie kręgosłupa (scoliosis). W prawidłowych warunkach kręgosłup nie wykazuje bocznych odchyleń do pionu. Każde więc boczne skrzywienie jest objawem patologicznym. Oznaczamy skoliozy według strony wypukłej łuku wygięcia, np. skolioza piersiowa w prawor jeśli szczyt największego wypuklenia mieści się w obrębie części piersiowej, a wypukła strona łuku skierowana jest ku stronie prawej chorego. Przyczyną choroby mogą być zmiany w samych kręgach, nieprawidłowość układu mięśniowego lub nerwowego oraz zaburzenia statyki. Ustalenie przyczyny jest nieodzownym warunkiem powodzenia ewentualnych zabiegów leczniczych.

Read More

Kręcz karku nabyty (torticollis acąuisila)

Kręcz karku pojawiający się później, w dzieciństwie lub wieku dorosłym, może mieć tło rozmaite^ jak np. gruźlicę lub schorzenie reumatyczne kręgów szyjnych, wadę wzroku lub słuchu, zapalenie węzłów chłonnych szyjnych, stan zapalny lub skurcz mięśni, blizny skórne, nip. po oparzeniu, histerię i inne. Leczenie choroby podstawowej jest zarazem leczeniem objawowego kręczu karku.

Read More

Nadmierne pochylenie miednicy

Nadmierne pochylenie miednicy wywołuje wyrównawcze zwiększenie lordozy lędźwiowej i kifozy piersiowej. Jeśli do tego dołączy się opuszczenie łopatek i podanie ich do przodu wskutek osłabienia mięśni szyjnych i grzbietowych, umocowujących łopatkę, to mamy obraz okrągłych pleców.

Read More

WADY UJAWNIAJĄCE SIĘ W PÓŹNIEJSZYM DZIECIŃSTWIE

Wady postawy. Dobra postawa jest wyrazem należytej koordynacji układu więzadłowo-mięśniowego oraz nerwowego układu ośrodkowego z równocześnie prawidłowo zbudowanym kośćcem. U osobnika z dobrą postawą pion rzucony z wyrostka sutkowatego za uchem przechodzi przez środek barków i bioder, środek kolana i tuż przed stawem skokowym. W takiej pozycji głowa znajduje się tuż nad tułowiem, klatka piersiowa jest wypuklona, brzuch wciągnięty, wygięcia kręgosłupa o normalnych wychyleniach, miednica ma pochylenie prawidłowe, kolana i stopy są ustawione pod normalnymi kątami. W pewnych granicach sylwetka osobnika z dobrą postawą zmienia się z czasem zależnie od tuszy i od wieku.

Read More

Gorsety ortopedyczne

Gorsety ortopedyczne na ogół nie mogą powstrzymać skrzywienia, jeśli istnieje tendencja do progresji. Leczenie operacyjne polegające na zespoleniu pewnych odcinków kręgosłupa ma coraz częściej zastosowanie. Termin rozpoczęcia takiego leczenia zależy od stopnia rozwoju i szybkości pogarszania się skrzywienia i od wieku dziecka. Najczęściej wykonuje się operacje w wieku pokwitania. Rokowanie w dużej mierze zależy od umiejscowienia się pierwotnego zagięcia.

Read More

HORMONY MĘSKIE

W ustroju męskim wytwarzany jest szereg hormonów płciowych (testoidów), które odgrywają podobną rolę jak ciała rujopędne w ustroju żeńskim. Równie jak naturalne estrogeny należą one do sterydów, pochodnych fenantrenu.

Read More

Powierzchnia otrzewnowa macicy

Powierzchnia otrzewnowa macicy tworzy lejek skierowany ku dołowi. Brzegi tego lejka są wyczuwalne przez powłoki brzuszne w postaci wystającego pierścienia. Lejek ten nie jest zbyt głęboki i zwykle jest pusty, czasem jednak zawiera jajowody i jajniki, a w przypadkach świeżego wynicowania poporodowego – nawet pętle jelita cienkiego.

Lejko...

Read More