Monthly Archives Luty 2015

Cechy kliniczne raka szyjki macicznej

Częstość występowania. Jakkolwiek etiologia raka jest dotąd nie znana, liczne spostrzeżenia i statystyki kliniczne zdają się przemawiać za tym, że pewne warunki sprzyjają jego rozwojowi. W związku z powstawaniem tego schorzenia trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę wiek kobiet i liczbę przebytych przez nie porodów.

Read More

Koncepcja normy ilościowej – ciąg dalszy

Ostatecznym układem odniesienia, decydującym o rozpoznaniu normy lub patologii w zakresie wydolności seksualnej człowieka, jest – podobnie jak w przypadkach oceny normy jakościowej – układ partnerski. Jeśli mężczyzna ma duże potrzeby seksualne, które korelują z dużą wydolnością społeczną, uznaje się je za mieszczące się w granicach normy – w ujęciu jednostkowym. Jeśli kobieta ma małe potrzeby seksualne, na tle ogólnej małej wydolności i niskiego napędu psychoruchowego, wówczas również uznajemy je za mieszczące się w granicach normy. Jednakże jeśli ci ludzie dobiorą się ze sobą, wówczas ich współżycie może być dysharmoniczne, gdyż wzajemnie mogą u siebie nie akceptować siły potrzeb seksualnych (kobieta nie będzie akceptować zbyt dużych – z jej punktu widzenia – potrzeb seksualnych mężczyzny,, a mężczyzna nie będzie akceptował zbyt słabych – z jego punktu widzenia – potrzeb seksualnych kobiety). Wówczas okaże się, że powstał patologiczny układ partnerski poprzez dobór dwojga osobników, z których każdy – w ujęciu indywidualnym – może się mieścić w granicach normy.

Jak z powyższego wynika, rozpatrywanie granic normy l...

Read More

Węglowodany w diecie

Kwaśny odczyn pochwy ma duże znaczenie biologiczne, gdyż utrudnia rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych, rozwijających się raczej w odczynie zasadowym. Pod koniec ciąży najczęściej stwierdzamy pierwszy stopień czystości pochwy. Wszelkiego rodzaju zabiegi w pochwie, płukanie oraz stosunki płciowe niszczą obronę biologiczną i sprzyjają wtórnym zakażeniom. Na 6 tygodni przed porodem zabraniamy stosunków płciowych. Kąpiele ciepłe zalecamy w czasie całej ciąży, a szczególnie pod koniec, celem uzyskania największej czystości przed spodziewanym porodem. Obfita i kwaśna wydzielina pochwy, zwiększone złuszczanie się nabłonków, wywiera drażniące działanie na skórę sromu i ud, powodując swędzenie, Drapanie wywołuje wtórne zapalenie skóry. Aby tego uniknąć, należy narząd rodny zewnętrzny obmywać ciepłą wodą i mydłem w miarę potrzeby kilka razy dziennie. być zabronione, podobnie jak długie podróże końmi, koleją i środkami zmotoryzowanymi.

Read More

Zatrucia nałogowe

Zatrucia nałogowe są z natury rzeczy zatruciami przewlekłymi, które powstają wskutek wielokrotnego, a nawet systematycznego pobierania środków podniecających lub oszałamiających w dawkach pierwotnie niewielkich, lecz rosnących stopniowo w miarę przyzwyczajania się do nich. Wrażliwość na te trucizny jest u rozmaitych kobiet różna, a i wpływ ich na narządy płciowe nie da się ująć w ramy ogólnego schematu. Odsetek zatruć przewlekłych tego typu zależny jest w pewnej mierze od kraju i środowiska, ze względu na regionalne warunki ułatwiające lub utrudniające otrzymanie i pobieranie trucizn.

Read More

Cykliczne tyłoprzemieszczenia jądra miażdżystego i zmiany jego umiejscowienia

Zablokowaniu takiemu z reguły towarzyszy atak ostrych bólów krzyża. Jeśli na skutek obkurczenia się lub zastosowania wyciągu fragment ten cofnie się z powrotem do pierścienia, ustąpienie dolegliwości będzie równie piorunujące jak ich wystąpienie. Oczywiście w przypadku całkowitego przemieszczenia się takiego fragmentu do

Read More

Budowa anatomiczna tkanki miedniczej

Masy tej tkanki (wraz z dźwigać za mi odbytu) stanowią u kobiety elastyczne zamknięcie jamy brzusznej od dołu. Mają one jednak również, jak wspomniano, wielkie znaczenie dla utrzymania narządów jamy miedniczej w prawidłowym położeniu, w prawidłowym stanie i w fizjologicznej ruchomości, dzięki swej budowie i bardzo rozwiniętej sieci naczyń krwionośnych i Iim- fatycznych. Utożsamienie pojęć przymacicza i tkanki łącznej miedniczej i uważanie ich za całość stało się koniecznością wobec wielokrotnie poczynionych spostrzeżeń, że procesy zapalne, rozpoczynające się w niej w bezpośrednim sąsiedztwie macicy, mogą przenosić się w miejsca dosyć odlegle od pierwotnego źródła choroby.

Read More

Występowanie popędu płciowego

Również i u niższych ssaków występowanie popędu płciowego wydaje się nie być ograniczone jedynie do estrusu. Badając u szczurzyc będących w stanie estrusu lub anestrusu (Beck, 1974), instrumentalne od- ruchy warunkowe, wzmacniane w poszczególnych doświadczeniach kontaktem z samcem lub samicą, uzyskano występowanie odruchu we wszystkich czterech sytuacjach doświadczalnych. Wyniki doświadczeń pozwoliły wysunąć przypuszczenia, że instrumentalny odruch wzmacniany kontaktem z samcem u samic szczurów w warunkach anestrusu opiera się na różnych popędach, między innymi poznawczym, agresywnym i seksualnym. Rolę wzmocnienia dla popędu seksualnego może pełnić w tej sytuacji drażnienie okolic refleksogennych dla lordozy.

Read More