Category Życie

Przewlekłe zatrucia alkoholem

Przewlekłe zatrucia alkoholem, morfiną, kofeiną itd. powodują poważne nieraz zaburzenia odżywiania i dlatego wywołują zwykle zatrzymanie się miesiączek. Nie należy jednak zapominać, że jednorazowe upicie się może niekiedy spowodować krwawienie miesięczne.

Read More

Przedawkowanie związków blokujących receptory p-adrenergiczne

Praktolol okazał się jednak bardzo skuteczny i całkowicie bezpieczny jako lek interwencyjny, stosowany dożylnie w celu przerwania częstoskurczu komorowego. Znajduje zastosowanie zwłaszcza w częstoskurczu towarzyszącym ostremu zawałowi mięśnia sercowego podaje się w tych stanach 5 – 20 mg praktololu dożylnie.

Amlod...

Read More

Polipowatość rodzinna

Ludzie obojga płci są bardziej podatni na zachorowanie po przekroczeniu 40 lat, podatność ta wzrasta znacznie po pięćdziesiątce, szczególnie u kobiet. Również pewne predyspozycje osobnicze i rodzinne zwiększają ryzyko. Jedną z nich jest podatność na niezłośliwe polipy odbytnicy lub okrężnicy. Jeśli ktoś miał kiedyś taki polip,

Read More

Ocena pornografii

Wyróżnia się dwie treści ujemne przy ocenie pornografii: 1) wystawianie obrazów, wizerunków na pokaz może być zamachem na moralność lub urazić dobry smak estetyczny publiczności, 2) jest oddziaływaniem (korumpowaniem) na pobudliwość seksualną poszczególnych ludzi lub grup ludzkich. Zarówno pierwsze, jak i drugie ujęcie odwołuje się do ocen emocjonalnych. W praktyce momentem decydującym może być etykieta, sposób reklamy. Skomplikowana jest od strony psychologicznej ocena motywów działania sprawcy. Gdy ktoś kolekcjonuje lub rozwiesza na ścianach wiele wizerunków pornograficznych, możemy być przekonani, że powoduje się pobudliwością seksualną, tendencją do jej spotęgowania. Ale kolekcjonerzy, jeżeli nie kolportują dalej, nie będą sprawcami przestępstwa, którego znamieniem jest intencja rozpowszechniania. Ci natomiast, którzy kolportują przedmioty pornograficzne z chęci zysku, zdają sobie dobrze sprawę z funkcji tego kolportażu, która polega na rozbudzeniu okiełznanych, tłumionych przez represję społeczną (nacisk opinii) impulsów seksualnych, utajonych w każdym człowieku, na „wodzeniu na pokusy” (Gagnon, Simon, 1967). Zdaniem tych autorów, pojęcie pornografii okazuje się nieuchwytne {elusive). Nastręcza ona sporo kłopotów sądom, a niebezpieczeństwo zjawiska jest zupełnie nikłe.

Read More

Objawy ułatwiające odróżnianie chorych histerycznych

A oto objawy ułatwiające odróżnianie chorych histerycznych (wg Wiltse):

– 1. Opisywanie swych dolegliwości w sposób dramatyczny, np. używanie określeń superlatywnych.

– 2...

Read More

Materiałoznawstwo

W nauczaniu wyodrębniła się już propedeutyka stomatologiczna jako przedmiot wprowadzający do poznawania wszystkich innych działów. Należą tu wstępne wiadomości — począwszy od historii stomatologii aż po dane z anatomii, histologii i fizjologii narządu żucia. Ponadto znajdują się tu informacje dotyczące gabinetu i pracowni stomatologicznych, sprzę- tu i instrumentarium wraz z zasadami jego konserwowania i sterylizacji.

Read More

Ksyphosis adolescentium

Ksyphosis adolescentium — choroba Scheuermanna. U mło-dych dziewcząt około 12—13 roku życia, a u chłopców nieco starszych,

– 15—16-letnich, a więc w okresie szybkiego rośnięcia, rzadko wcześniej, stwierdza się zwiększenie wygięcia piersiowego kręgosłupa w środkowej lub dolnej jego części ku tyłowi z wyrównawczo pogłębioną lordozą lędźwiową i szyjną. Stwierdzenie może być przypadkowe kiedy indziej objawy bólowe w plecach występują p-o większym wysiłku i są przyczyną wszczęcia badań dziecka. Bóle często są uważane za bóle wzrostowe lub budzą podejrzenie istnienia procesu swoistego. Wygięciu towarzyszy sztywność zajętego odcinka kręgosłupa piersiowego. Sztywność ta jest cechą charakterystyczną i nie spotykaną w zwykłej kifozie związanej ze złą postawą. Częste są stany zapalne dróg oddechowych, mające swą przyczynę w utrudnionej wentylacji płuc wskutek ograniczenia ruchów żeber. Badanie radiologiczne ujawnia charakterystyczne dla martwic aseptycznych zmiany w kostnieniu nasad. Nasady trzonów wpierw zagęszczone, później są rozkawałkowane, szczególnie w przednich częściach. Trzony przybierają kształt klinowy na skutek działania ciężaru ciała. Jeśli się nie stosuje leczenia, zmiany kształtów kręgów, a tym samym i kręgosłupa, ustalają się.

Read More

KĄPIELE KWASOWĘGLOWE

Działanie lecznicze kąpieli kwasowęglowych polega nie tyle na bezpośrednim ich wpływie na schorzenia ginekologiczne, ile raczej na usuwaniu cierpień i przypadłości, towarzyszących często schorzeniom kobiecych części rodnych lub będących ich następstwem.

Read More

Odwyk alkoholowy w miejscowośći Warszawa

Odwyk alkoholowy

mimo początkowych problemów to i tak można będzie w niedługim czasie inaczej sobie z pewnymi kwestiami poradzić. Od czasu do czasu przybywa różnych możliwości, a co za tym idzie zmieniają się również kwestie takie jak plan całej terapii. To wszystko powoduje, że nawet jeśli ktoś na samym początku nie do końca będzie do czegoś takiego przekonany to i tak za jakiś czas będzie mógł zmienić swoje podejście. Przecież wiadomo, że od czasu do czasu odwyk alkoholowy dla osoby, która ma z tym problem będzie mógł okazać się na tyle pomocny, że naprawdę na tym można będzie zyskać. Nie od dziś wiadomo, że przecież to my sami decydujemy o tym, żeby nie pic...

Read More

Detoksykacja alkoholowa- jaka cena?

Detoksykacja alkoholowa

nawet jeśli początkowo mogłoby nam się wydawać, że coś takiego jest zupełnie nie dla nas, to i tak za jakiś czas może zmienimy swoje zdanie. Nie od dziś wiadomo, że właściwe podejście do pewnych spraw będzie mogło mieć naprawdę bardzo duże znaczenie, jak i również spowoduje, że można będzie wyjść na prosta. W ostatnim czasie coraz większa liczba osób nadużywa alkoholu, co oznacza, że jednak dezoksydacja alkoholowa wydaje się jedynym skutecznym lekarstwem. Wiadomo, że ludzie szukają różnych możliwości, by ich bliscy opuścili ten nałóg. Jednak bardzo często jest to nieskuteczne...

Read More

Leczenie alkoholizmu- w każdym wieku

Ośrodek leczenia alkoholizmu

prawdą jest, że tego typu ośrodki gromadzą naprawdę bardzo wiele osób. Nawet jeśli do tej pory nie do końca na coś takiego się decydujemy to i tak można będzie całkowicie zmienić swoje zdanie. Wiadomo, że raz na jakiś czas można będzie się na coś takiego zdecydować, by można było zobaczyć, jak wiele korzyści może przynieść właśnie tego typu leczenie. Nie od dziś wiadomo, że jeśli ktoś naprawdę jest uzależniony od alkoholu, to jednak ośrodek leczenia alkoholizmu wydaje się być koniecznością. Śmiało można będzie już dziś zastanowić się nad tym, jakiego typu możliwości stoją jeszcze przed nami, by mimo wszystko można było w jakiś sposób na pewne s[prawy zacząć patrzeć inaczej...

Read More

Kalendarz szczepień ochronnych

A miody, trzydziestopięcioletni mężczyzna, którego dziecko zachorowało na świnkę, a on nie pamięta, czy był szczepiony, i nie wie, czy teraz powinien się zaszczepić, by uniknąć zarażenia? Czy człowiek dorosły nie powinien dostać

Read More

J.P. Sartre w L’etre et le néant i seks

J.P. Sartre w L’etre et le néant (1952), a także w swoich powieściach i dramatach, jako jedno z naczelnych zadań filozofii traktuje zdemaskowanie zakłamania, jakie narosło przez wieki trwania kultury wokół wielu przeżyć tak w życiu indywidualnym, jak i społecznym, w myśli i w praktyce. Jednym z najbardziej niebezpiecznych zakłamań dla teoretycznego myślenia i autentycznej praktyki jest zniewolenie człowieka przez tabu, jakim otoczony jest seks. Sartre analizuje sytuację, w której człowiek próbuje ominąć to tabu, łudząc samego siebie, wmawiając, że jego pragnienia idą w innym kierunku, niż jest to naprawdę, że w zabiegach dotyczących spraw seksu chodzi o jakieś wzniosłe wartości, że popęd seksualny został przez ludzkość wysublimowany w imię pojęcia wspólnoty, zbliżenia, współczucia, przyjaźni, czy też zniwelowany przez abstrakcyjne rozważania. Gdy człowiek sądzi, że chodzi mu w przeżyciach seksualnych o coś innego niż prosty stosunek i płynące stąd wartości hedoniczne, popada w zakłamanie. Zakłamanie wiedzie do patologii życia seksualnego, do krzywdy, jaką wyrządza się drugiej osobie, gdy udaje się miłość i przywiązanie, którego wcale się nie żywi. Podstawowa w systemie Sartre’a idea wolności każe mu głosić postulat powrotu do swobody seksualnej i całkowitego w tym względzie autentyzmu. Znacznie większym złem jest oszukiwanie niż mówienie prawdy, tak wobec siebie, jak wobec innych, nawet gdy prawda ta jest bolesna. Niepotrzebne jest stwarzanie pozorów, przyjmowanie zobowiązań i komplikowanie spraw tam, gdzie jedynym zobowiązaniem powinna być wzajemna rozkosz, płynąca z zaspokojenia pożądania. Człowiek ma być autentyczny także w zaspokajaniu swoich potrzeb seksualnych, seks bowiem należy do natury człowieka, której nie musimy się ani wstydzić, ani wyrzekać.

Read More